Hudební odkaz Vysočiny

Vážení posluchači hudby, 

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje pořádání hudebních festivalů i koncertů klasické hudby na území našeho regionu. Důvodů je celá řada. Jsme krajem, z něhož pochází mnoho významných hudebníků, tvořících později nejen v českých zemích, ale i v zahraničí. Ve městech, školách i šlechtických sídlech Vysočiny působili nejen skvělí komponisté, ale také nemálo vynikajících hudebních interpretů. Jejich umělecký odkaz bychom ve spolupráci s aktéry koncertního dění, tedy Filharmonií Gustava Mahlera, Mezinárodním hudebním festivalem Petra Dvorského, Mezinárodním hudebním festivalem Hudba tisíců a případně dalšími, rádi v průběhu příštích let pravidelně připomínali. A to zejména v kontextu středoevropských hudebních dějin a uměleckých vazeb hudebníků z Vysočiny na významná centra Evropy, ať už v Rakousku, Německu či dalších zemích.

Proto nyní Kraj Vysočina přichází s iniciativou „Hudební odkaz Vysočiny“, jež by měla v propojení dvou zmíněných tradičních festivalů klasické hudby a celoroční koncertní činnosti Filharmonie G. Mahlera přispět k povědomí o leckdy pozapomenutých souvislostech mezi uměleckými osobnostmi a jejich hudebním díle v našem kraji, ale i mimo něj. 

Tuto iniciativu vnímáme jako příležitost pro zakořenění trvalých hodnot hudební tradice Vysočiny. Současně usilujeme o duševní kultivaci a povznesení zdejší koncertní produkce, jejíž součástí by v budoucnu měl být i důraz kladený na vzdělávání a získávání publika všech generací. 

Důležitým prvkem naší iniciativy je také mluvené slovo jako integrální součást některých žánrů i jako nástroj přiblížení hodnot klasické hudby. 

Spatřujeme cestu ve spojení čistě hudebních koncertů se slovním, obrazovým či dramatickým představením jednotlivých skladatelů a jejich děl; mistrovských interpretů či národních hudebních škol v kontextu doby a vývoje společnosti. Novou hudební koncepcí se budeme ve spolupráci s organizátory hudebních akcí snažit přidat další rozměr rozvoji hudební kultury a živého umění v Kraji Vysočina. 

Těšíme se na společná setkávání s vámi v celém Kraji Vysočina!

 

 

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
 
Ing Jana Fischerová
náměstkyně hejtmana pro oblast kultury památkové péče a cestovního ruchu
 
Mgr. Zdeněk Geist
předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

 

 


Naši partneři