Smyčcové kvarteto FGM

 
Ján Vindiš | 1. housle
Barbara Tolarová | 2. housle
Leoš Černý | viola
Anežka Kavalírová | violoncello
 
Ján Vindiš (*1986)
Hrát na housle začal v sedmi letech pod vedením Ľ. Zajacové. Studoval na Konzervatoři Bratislava v třídě F. Töröka (2004 – 2009) a na JAMU v Brně u Pavla Wallingera (2007 – 2012). Absolvoval mistrovské interpretační kurzy u Františka Novotného, Bohumila Smejkala, Michała Grabarczyka, Edwarda Zienkowskeho a Grety Haenen.  Komorní hudbu a interpretaci staré hudby zdokonaloval u Ladislava Kyseláka, Bohuslava Matouška, Zsolta Nagyho, Petra Zajíčka, Barbary Marie Willi, Marka Štryncla, Václava Lukse a Petra Šefla. S klarinetovým kvintetem získal na Mezinárodní interpretační soutěži J. Brahmsa v rakouském Pőrtschachu (2009) 2. místo (nahrávka pro Český rozhlas - J. Brahms: Klarinetový kvintet B dur op. 115). Byl koncertním mistrem Janáčkova akademického orchestru (2011). Je zástupcem koncertního mistra v skupine 2. houslí orchestru Národného divadla Brno. Působí jako koncertní mistr komorného orchestru Filharmonie G. Mahlera, pravidelně účinkuje v komorních souborech jako Czech Virtuosi, Brno Contemporary Orchestra, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Virtuosi Brunenses a Ensemble Opera Diversa. Koncertně spolupracuje s klaviristou Samuelem Bánovcem a s violoncelistou Jánem Šiškou. Pedagogicky  působí na ZUŠ Vranovská v Brně.

 

Barbara Tolarová (*1991)
Narodila se jako třetí z pěti dětí do amatérsky hudbu praktikující rodiny a její kroky téměř od malička směřovaly k touze věnovat se hudbě co nejniternějším způsobem. Vedle klavíru a zpěvu začala hrát na housle (ZUŠ J. Kvapila, třída pí.uč.Zdeny Tomkové) Dalšího vzdělání se jí dostalo na Konzervatoři v Brně ve třídě Mgr. Jiřího Novotného (2006 – 2012). V průběhu tohoto studia se účastnila kurzů u prof.MgA. Františka Novotného, Miloše Vacka a absolvovala master class s houslovým virtuozem Vadimem Gluzmanem. Zároveň také studovala Hru na violu jako obligátní předmět u Mgr. Jana Řezníčka a viole se volnočasově věnuje nadále.  Další cenné zkušenosti sbírala studiem na brněnské JAMU ve třídě Miloše Vacka, které ukončila bakalářskou zkouškou. Při studiu i mimo něj projevuje velký zájem o komorní i ansámblovou hru –  je členem Moravského komorního orchestru, od roku 2009 je členem Ensemble Opera Diversa, s kvartetem Piú presso se zúčastnila kurzů Graffova kvarteta a Haasova kvarteta a s tímto útvarem získali v soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu 1. cenu a titul laureáta. Od roku 2013 je členem orchestru Janáčkovy opery v Brně, od roku 2015  zastává post zástupce koncertního mistra. Od září roku 2013 se také věnuje pedagogické činnosti – nejprve na ZUŠ Židlochovice, dále na ZUŠ J. Kvapila v Brně, v současnosti na ZUŠ F. Jílka v Brně.
 
Leoš Černý (*1987)
Na Konzervatoři Brno studoval v houslové třídě prof. Jiřího Novotného v letech 2003-2009. Za dobu studií se úspěšně zúčastnil několika soutěží v sólové a komorní hře (několik předních umístění na celostátních soutěžích ZUŠ v těchto oborech). Absolvoval řadu interpretačních kurzů u významných pedagogů (Ch. Avsharian, S. L. Jaroševič a další). Po úspěšném přijetí do houslové třídy na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, mění „nástrojovou specializaci“ a jeho profesní kroky jej vedou ke hře na violu. Od roku 2008 vyučuje na ZUŠ Kyjov. Roku 2014 absolvoval JAMU v Brně (prof. Karel Procházka). V současnosti se intenzivně věnuje komorní hře, je členem několika souborů (Opera Diversa, Filharmonie G. Mahlera - vedoucí skupiny). V letech 2012 - 2014 působil ve Filharmonii Brno, krátký čas jako vedoucí skupiny viol. V roce 2012 byl pozván, aby jako pedagog působil na mezinárodních interpretačních kurzech Leoše Janáčka v Turnově. Za největší profesní úspěch považuje finálovou účast na Johannes Brahms competition 2015 v rakouském Pörtschach am Wörthersee, kde se umístil mezi čtveřicí nejlepších účastníků z celého světa.
 
Anežka Kavalírová (*1989)
Narodila se ve Znojmě. Pochází z hudební rodiny a hře na violoncello se začala věnovat v devíti letech na ZUŠ ve Znojmě. Vystudovala konzervatoř v Brně u Břetislava Vybírala a JAMU u Jozefa Podhoranského. Absolvovala mezinárodní interpretační kurzy u Michaely Fukačové, Miloslava Petráše a Václava Horáka. V roce 2009 se začala věnovat také autentické interpretaci barokní hudby a několikrát se účastnila Letní školy barokní hudby v Kelči a Holešově pod vedením Jana Škrdlíka a Marka Štryncla. Od roku 2014 studuje historické violoncello na JAMU u Marka Štryncla. Věnuje se jak sólové, komorní i orchestrální hře, tak i pedagogické činnosti. Hru na violoncello vyučuje na ZUŠ v Letovicích, Blansku a J. Kvapila v Brně. Je členkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN) a souborů Ensemble Opera Diversa, The Czech Ensemble Baroque, Brno Baroque Trio, Duo Spes a Musica Armonia. Hostuje v divadle Husa na provázku a Mahenově divadle v Brně. Pravidelně účinkuje na festivalech Bachův varhanní podzim, Hudební festival Znojmo a v cyklu Barbara Maria Willi uvádí. Příležitostně spolupracuje se soubory Musica Figuralis a Damian Ensemble.

 

Koncertní program 1

A. Vranický: Smyčcový kvartet č. 1      G Dur, op. 13

F. Schubert: Quartettsatz N. 12 c moll D. 703

A. Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12       F Dur, op.96 "Americký"

J. Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václav, op.35a

Koncertní program 2

A. Vranicky: Smyčcový kvartet č. 1      G Dur, op. 13

I. Zeljenka: Musica Slovaca

J. Hummel: Smyčcový kvartet č. 2,    op. 30

J. Suk:  Meditace na staročeský chorál Svatý Václav, op. 35a

Koncertní program 3

K. Stamic: Smyčcový kvartet D Dur, op. 14/3

J. Haydn: Smyčcový kvartet d moll, op. 76 "Kvinton"

W. A. Mozart: Smyčcový kvartet č. 17, b moll, K 458, "La caccia"

Informace podává a objednávky koncertních vystoupení kvarteta přijímá Vladimír Holeš, tel.: 739 491 862, manager@f-gm.cz

 

Realizované koncerty:

08. 10. 2017 - Jihlava, Dům filharmonie, 6. komorní koncert 2017
04. 02. 2018 - Jihlava, Dům kultury DKO, galakoncert k 15. výročí založení FGM / 2. orchestrální koncert 2018
03. 05. 2018 - Topoľčany (SK)
08. 07. 2018 - Bojnice (SK), Státní zámek, Huňadyho sál
30. 09. 2018 - Jihlava, Dům filharmonie, 5. komorní koncert 2018
16. 11. 2018 - Jihlava, Dům filharmonie, koncert pro Gymnázium AD FONTES Jihlava (2x)

 


Naši partneři