Komorní koncert

15.4.2018     19,00      DŮM FILHARMONIE JIHLAVA
Komorní koncert 2018

 

Účinkují:

komorní orchestr filharmonie G. Mahlera

Jiří Jakeš – dirigent

Barbara Tolarová – housle

Ján Vindiš – housle

Zdeněk Geist – autor textu a průvodní slovo

   

 

Houslistka Alma Rosé - talentovaná neteř Gustava Mahlera

Hudební rodina Roséových

 

Dramaturgickým záměrem koncertu je přiblížit publiku v Jihlavě a na Vysočině působení hudebníků z rodiny Roséových, kteří byli blízkými příbuznými Gustava Mahlera. Především pak vztah dvou Mahlerových švagrů Arnolda a Eduarda Roséových, tedy koncertního mistra Vídeňských filharmoniků Arnolda a prvního violoncellisty Dvorního orchestru v německém Výmaru Eduarda (v obou případech Mahlerových švagrů, tedy manželů Mahlerových sester Justiny a Emmy). A rovněž také velmi nadané houslistky Almy Rosé, neteře G. Mahlera a Arnoldovy dcery. Tito přední evropští hudební interpreti  vystupovali na koncertních pódiích na přelomu 19. a 20. století a v jeho první polovině. Jejich osudům se - mimo jiné - v mahlerovském kontextu věnuje publikace Hoffmann ■ Mahler ■ Rosé - doba vztahy souvislosti, od autora Zdeňka Geista (vydaná nakladatelstvím Parola), s níž koncert tématicky souvisí.

Text přibližuje nejen pozadí rodinných poměrů zmíněných hudebních osobností, ale popisuje rovněž opakovaná vystoupení Almy Rosé v Jihlavě ve 30. letech 20. století a jejich ohlas na veřejnosti, čemuž bude přizpůsobena programová skladba koncertu. Vzhledem k životním osudům zmíněných členů rodiny Roséových, jejich židovskému původu a pozdějšímu pronásledování nacisty, má připomenutí jejich hudební dráhy rovněž historicko-společenský rozměr.

Program koncertu vychází z někdejší programové skladby obvyklých vystoupení Roséových (ať už na evropských pódiích či v Jihlavě. Hudební představení v podání Filharmonie Gustava Mahlera je tedy koncipováno s dvojím významem. Vedle umělecké produkce také jako hudebně-naučné vystoupení s doprovodným slovem, ozřejmujícím zmíněnou část hudebních dějin Jihlavska a související úzce s působením a životem zdejšího rodáka Gustava Mahlera a jeho rodiny.

Tomuto tématu se hodlá Filharmonie Gustava Mahlera, společně se Zdeňkem Geistem, věnovat nikoliv jen jednorázově, nýbrž v delším časovém horizontu, zejména z důvodu jeho hudebního významu, ale i s ohledem na zmíněný historicko-společenský význam a souvislosti.    

Ve spolupráci manželů Geistových a Filharmonie Gustava Mahlera bude jako součást koncertu a zmíněného tématu v prostorách Domu filharmonie v Jihlavě – pro přiblížení doby - zároveň připravena komorní výstava s autentickým nábytkem a dalšími artefakty z Vídně přelomu století, zabývající se také vztahem rodiny Roséových a Gustavem Mahlerem.

Knižní text, hudební vystoupení i připravená výstava si klade za cíl představovat dlouhodoběji zmíněnou hudební rodinu jihlavské veřejnosti i školní mládeži, stejně jako postupně se zabývat dalšími okolnostmi života a díla Gustava Mahlera a jeho uměleckých a společenských současníků (včetně jejich četných vazeb k Jihlavě a regionu).      

Zdeněk Geist, březen 2018

 

 

 

Vstupenky : 120 Kč / 100 Kč (senioři, mládež) se prodávají 30 minut před začátkem koncertu v Domě filharmonie

Rezervace vstupenek je možná na emailu - manager@f-gm.czNaši partneři