Koncert Komorního orchestru FILHARMONIE G. MAHLERA

16.9.2018     19,00      DŮM FILHARMONIE

Koncert Komorního orchestru FILHARMONIE G. MAHLERA


Veřejné soukromí  hudební rodiny Roséových

Ůčinkují:

Komorní orchestr FILHARMONIE G. MAHLERA

Jiří Jakeš - dirigent

Ján Vindiš - housle

Zdeněk Geist - průvodní slovo

Název komponovaného pořadu "Veřejné soukromí rodiny Roséových" odkazuje na prominentní postavení, které tato hudební rodina na přelomu 19. a 20. století ve Vídni zaujímala. Především dlouholetá úspěšná koncertní činnost Arnolda Rosého, stejně jako jeho významné angažmá v Dvorní opeře a u Vídeňských filharmoniků, přitahovala k němu a jeho rodině pozornost veřejnosti. Tím více, že Roséovi byli blízkými příbuzenskými, přátelskými i pracovními vztahy úzce provázáni s Gustavem Mahlerem, tehdy jednou z nejdiskutovanějších postav hlavního města monarchie. Všechny více i méně významné životní či umělecké události "císařského a královského dvorního hudebníka" Arnolda Rosého i jeho rodiny tak byly vystaveny stálému zájmu veřejnosti a pozornosti tisku.
V pořadu Komorního orchestru FILHARMONIE G. MAHLERA zazní postupně skladby takových autorů, které jak Arnold Rosé, tak i jeho dcera Alma často prováděli. Ať už jde o J. Brahmse, F. Schuberta nebo A. Dvořáka. Součástí večera bude i bližší pohled na rodinné zázemí Roséových, jimi vedený hudební salón či vztahy s mnoha vrcholnými představiteli hudební a umělecké scény Vídně v období "fin de siecle".

 

Program koncertu:

1. N. PAGANINI – CAPRICCIO Č. 24 – sólo J.Vindiš          

2. T. ALBINONI – SINFONIA G DUR – 1. věta            

3. J. BRAHMS – LIEBESLIEDER WALZER OP. 52 - výběr     

Přestávka

4. F. SCHUBERT – SMYČCOVÝ KVINTET C DUR  – 2. věta - Adagio        

5. P.I.ČAJKOVSKIJ – SERENADA – II. VALČÍK                            

6. A. DVOŘÁK – SERENÁDA OP. 22 - 1. věta  

 

Vstupné 120/100,- Kč

Vstupenky se prodávají 30 minut před začátkem koncertu v Domě filharmonie, Jihlava

Rezervace vstupenek možná emailem - manager@f-gm.cz

 Naši partneři