František Kramář - poslední císařský kapelník

22.5.2019     10,20      GYMNÁZIUM NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

František Kramář - poslední císařský kapelník


"František Kramář - poslední císařský kapelník"  
Komorní orchestr Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš - dirigent
Ján Vindiš - koncertní mistr
 
Program:
Fantišek V. Kramář - Symfonie č, 2, 2. věta
František V. Kramář - Smyčcový kvartet č. 5
Pavel Vranický - Symfonie Opus č. 31, 1. věta
František Václav Míča - Sinfonia in A

 

Koncertem si připomeneme 260. výročí narození Františka Vincence Kramáře, rodáka z nedaleké Kamenice, který stejně, jako další jeho předchůdci pocházející z Vysočiny, získal významné posty v císařské Vídni a značnou oblibu po celé Evropě coby žádaný hudebník. V tomto kontextu zazní na koncertě díla F. V. Kramáře, P. Vranického a F. A. Míči. 

Koncert je zařazen do projektu Kraje Vysočina: Hudební odkaz Vysočiny. 

 

Koncert se koná za finanční podpory Kraje Vysočina.Naši partneři