Koncert pro Vyklantice

29.6.2019     18,00      KOSTEL, VYKLANTICE

Koncert pro Vyklantice


Tradiční letní koncert.

Účinkují:
Hana Bartoníková - hoboj
Pavla Kopecká - harfa
Libor Bartoník - anglický roh
 

Program:

bude upřesněn

Pořadatel: spolek Historické Vyklantice a farnost.Naši partneři