1. komorní koncert

13.1.2019     19,00      JIHLAVA, DŮM FILHARMONIE

1. komorní koncert


Marián Hrdlička | housle
Libuše Pančochová | klavír

 

Program:
Nicollo Paganini: Capricio no.16, g moll
H. Wienawski: Capricio no.2  
J.S. Bach: Partita h moll pro solo housle | výběr 
W.A. Mozart: Koncert č. 4 D Dur pro housle a orchestr
F.Mendelsohn-Bartholdy: Koncert č. 2,e moll pro housle a orchestr
 
Marián Hrdlička
Narozen 7.12.1996 v Trenčíne na Slovensku. Na housle začal hrát v 6 letech na ZUŠ Trenčín u Roberta Zemeneho, zúčastnil se několika soutěží, zejmena v oblasti komorní hudby (Cikkerova Trnava - bronzové pásmo v komorní hře, Musica Camerata Bratislava - zlaté pásmo, specialní cena za poučenou interpretaci barokních skladeb).
V roce 2014 nastoupil na Konzervatoř Brno do třídy MgA. Richarda Kružíka (člen Janáčkova kvarteta, tehdejší člen Filharmonie Brno), kde právě studuje ve 4. ročníku. Mezi jeho úspěchy v rámci studií na konzervatoři patří: účast na soutěži Klasicismus a smyčcové nástroje – 3. místo v kategorii komorní hra.
Absolvoval kurzy poučené historické interpretace v Holešově ve třídě Dr. Petra Zajíčka v letech 2013, 2016 a 2017. Dále se zúčastnil mistrovských kurzů ve třídě pana prof. Františka Veselky v roce 2015 a prof. Milana Vítka v tomtéž roce.
Marián se zajímá zejména o komorní hudbu, poučenou historickou interpretaci a hudbu soudobou. Je členem Filharmonie G. Mahlera Jihlava, Moravského komorního orchestru, Komorního orchestru města Trenčín (s nímž několikrát vystoupil sólově).
 
 
1. komorní koncert 2019, vstupenky lze zakoupit 30 min. před koncertem, rezervace na e-mailu: manager@f-gm.cz


Naši partneři